Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 11-20 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
ENG2002-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB301
POL3101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB501
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
LAW2003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB301
STA1003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB201
POL3313-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB201
POL2303-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
MGT2101-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB301
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2