Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
ENG2401_S1-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB201
LAW4005-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB501
LAW3011-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB401
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
STA1003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB201
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
STA2016-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB401
POL2300-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB301
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2