Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
POL2303-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
POL3317-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB201
POL2107-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB401
STA1003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB201
ENG2001-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB501
LAW2004-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB401
ENG2101-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB301
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW2002Friday13551510ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
STA2016Friday11151230ClassRoom1
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
ENG2001Friday09551110ClassRoom2