Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3302-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB501
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
POL2106-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB501
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
POL3314-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB201
POL3301-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB201
STA1003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB201
KOR2002-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB201
LAW3005-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB201
LAW3010-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB201
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
POL1101Monday12351350ClassRoom1
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2