Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2011-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB301
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
POL2104-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB201
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
POL2106-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB501
POL2108-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB401
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
POL3300-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB301
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
THA1003Thursday13551510ClassRoom2
LAW3005Wednesday13551510ClassRoom2
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
POL2301Friday13551510ClassRoom2