Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4007-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB401
POL2303-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
LAW4005-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB501
POL4314-Tuesday&Thursday&Saturday07300920KLB201
LAW3007-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB301
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
POL3101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB501
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW1001Tuesday13551510ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
ENG2002Thursday11151230ClassRoom2
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2