Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL2302-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB301
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
MCS1350_MCS1300-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB301
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
POL3330-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
LAW4003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB301
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ENG2002Thursday11151230ClassRoom2
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
LAW1001Tuesday13551510ClassRoom2
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW2001Wednesday08350950ClassRoom2
LAW2002Friday13551510ClassRoom1
LAW2004Tuesday12351350ClassRoom1
LAW2010Thursday11151230ClassRoom1