Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
LAW2012-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB401
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
LAW2003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB301
MGT2102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB201
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
MCS4170_MCS4106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB501
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
MKT2101Monday11151230ClassRoom1
POL1101Monday12351350ClassRoom1
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
POL4350Monday13551510ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2