Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
POL2303-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
MKT2101-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB201
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
EDF1001-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB301
LAW2012-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB401
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
POL3316-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB401
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
THA1003Thursday13551510ClassRoom2
LAW3005Wednesday13551510ClassRoom2
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
POL2301Friday13551510ClassRoom2