Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
LAW2006-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB401
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
LAW3012-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB401
LAW3010-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB201
POL3313-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB201
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
LAW4008-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB501
POL4321-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB201
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2