Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
LAW4007-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB401
LAW2011-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB301
LAW4009-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB501
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
KOR2002-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB201
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
LAW2015-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB501
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
POL2106Wednesday12351350ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
LAW4003Tuesday11151230ClassRoom2
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
LAW1001Tuesday13551510ClassRoom2
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2