Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ENG2401_S1-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB201
LAW2012-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB401
LAW2001-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB301
LAW4001-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB501
EDU1401-Tuesday&Thursday&Saturday15301720KLB501
POL2108-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB401
LAW3010-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB201
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
ACC4200-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB401
EDF2103-Monday&Wednesday&Friday15301720SBB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2
LAW4003Tuesday11151230ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
ACC1101Tuesday09551110ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2