Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
LAW4008-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB501
POL3317-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB201
LAW3011-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB401
LAW3008-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB301
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
POL3315-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB401
POL2103-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB401
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
MGT2101Thursday08350950ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
MKT2101Monday11151230ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1