Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW2015-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB501
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
POL2302-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB301
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
POL3101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB501
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
LAW2003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB301
POL2200-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB401
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
STA2016Friday11151230ClassRoom1
THA1003Thursday13551510ClassRoom2
W3004Monday08350950ClassRoom1
WNG1001Monday12351350ClassRoom2