Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
MCS2260_MCS2201-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB501
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
LAW4001-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB501
LAW2008-Monday&Wednesday&Friday17301920SBB201
EDF2103-Monday&Wednesday&Friday15301720SBB201
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
LAW3009-Tuesday&Thursday&Saturday13301520SBB201
ENG2401_S1-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB201
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2