Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3300-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB301
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
LAW2015-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB501
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
STA1003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB201
LAW2011-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB301
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
KOR2001-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB201
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2