Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL2300-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB301
MCS4170_MCS4106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB501
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
POL2101-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB301
POL2105-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB301
POL2100-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB401
MER2003-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB501
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
POL3311-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB401
POL3302-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB501
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
MGT2101Thursday08350950ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
MKT2101Monday11151230ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1