Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 11-20 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3302-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB501
MCS2260_MCS2201-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB501
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
LAW3006-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB401
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
KOR2001-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB201
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
LAW2009-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB501
POL2107-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB401
POL2101-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB301
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
THA1003Thursday13551510ClassRoom2
LAW3005Wednesday13551510ClassRoom2
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
POL2301Friday13551510ClassRoom2