Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
POL3313-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB201
POL4321-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB201
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
MKT2101-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB201
POL2301-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB201
POL4314-Tuesday&Thursday&Saturday07300920KLB201
LAW2002-Monday&Wednesday&Friday17301920KLB201
POL3317-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB201
POL2302-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB301
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
LAW2002Friday13551510ClassRoom1