Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
POL2200-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB401
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
LAW2012-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB401
MKT2101-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB201
MER2003-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB501
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
LAW2001-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB301
POL2100-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2
LAW4003Tuesday11151230ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
ACC1101Tuesday09551110ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2