Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB501
ENG2401_S1-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB201
POL2100-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB401
LAW4010-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
POL3301-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB201
EDF1001-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB301
POL3330-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
LAW3009-Tuesday&Thursday&Saturday13301520SBB201
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
RAM1000Tuesday11151230ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1