Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL2105-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB301
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
LAW3002-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB501
LAW2009-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB501
MGT1001-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB501
STA2016-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB401
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
LAW2002Friday13551510ClassRoom1
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1