Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 31-40 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS1350_MCS1300-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB301
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
POL3330-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
ENG2101-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB301
MGT1001-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB501
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
MGT2102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB201
LAW4001-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB501
RAM1000-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB401
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
RAM1000Tuesday11151230ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1