Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL2200-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB401
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
LAW3008-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB301
POL2100-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB401
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
LAW3009-Tuesday&Thursday&Saturday13301520SBB201
EDF1001-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB301
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
LAW2007-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VPB401
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
POL1101Monday12351350ClassRoom1
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2