Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3315-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB401
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
POL2107-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB401
POL3302-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB501
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
POL3313-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB201
EDU1401-Tuesday&Thursday&Saturday15301720KLB501
POL4318-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB401
POL4321-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB201
POL3300-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB301
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ACC1101Tuesday09551110ClassRoom2
STA1003Thursday09551110ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1