Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3010-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB201
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
POL3311-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB401
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
POL2106-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB501
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
STA2016-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB401
LAW2002-Monday&Wednesday&Friday17301920KLB201
STA1003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB201
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1
ACC1102Thursday08350950ClassRoom1
LAW2010Thursday11151230ClassRoom1
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
STA2016Friday11151230ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1