Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3012-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB401
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
POL2303-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB301
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
LAW4009-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB501
LAW2009-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB501
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
POL3313-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB201
LAW4007-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB401
LAW3006-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
POL2301Friday13551510ClassRoom2
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
LAW2002Friday13551510ClassRoom1