Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 91-100 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3311-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB401
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
POL2105-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB301
ACC4200-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB401
POL2300-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB301
MGT2101-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB301
EDF2103-Monday&Wednesday&Friday15301720SBB201
RAM1000-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB401
EDU1401-Tuesday&Thursday&Saturday15301720KLB501
POL3300-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB301
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2