×ห้องเรียน KLB401
Displaying 1-3 of 1 result.
รหัสวิชา วันที่เรียน
LAW2006Tuesday&Thursday&Saturday ( วันนี้มีเรียน )  0930 - 1120 
POL2200Tuesday&Thursday&Saturday ( วันนี้มีเรียน )  1130 - 1320 
LAW2012Tuesday&Thursday&Saturday ( วันนี้มีเรียน )  1330 - 1520