Welcome to Cyber Class Room

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง อ. 19 เม.ย. 2559 - จ. 23 พ.ค. 2559

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค จ. 2พ.ค. 2559 - ศ. 3 มิ.ย. 2559

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ACC1101การบัญชีขั้นต้น 1Monday&Wednesday&Friday08301020KTB201
ACC1102การบัญชีขั้นต้น 2Tuesday&Thursday&Saturday10301220PBB401
ACC1130การบัญชีทั่วไปTuesday&Thursday&Saturday12301420BNB802
ACC2133การบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของMonday&Wednesday&Friday09301120VKB502
ACC2134การบัญชีบริหารMonday&Wednesday&Friday11301320SBB401
ACC2201การบัญชีขั้นกลาง 1Monday&Wednesday&Friday15301720VKB401
ACC2202การบัญชีขั้นกลาง 2Tuesday&Thursday&Saturday07300920KLB501
ACC3200การบัญชีขั้นสูง 1Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB301
ACC3205การบัญชีภาษีอากรMonday&Wednesday&Friday17301920SBB201
ACC3212การบัญชีต้นทุน 2Monday&Wednesday&Friday15301720SBB502
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS3404Monday08000915ClassRoom1
MCS3460Monday08000915ClassRoom1
POL3302Monday09251040ClassRoom1
POL4350Monday10501205ClassRoom1
POL4312Monday12151330ClassRoom1
THA1003Monday13401455ClassRoom1
MCS3100Monday08000915ClassRoom2
MCS3151Monday08000915ClassRoom2
MCS2100Monday09251040ClassRoom2
MCS2150Monday09251040ClassRoom2
Displaying 1-13 of 1 result.
Room
KLB201
KLB301
KLB401
VKB301
VKB401
VKB501
VPB201
VPB301
VPB401
VPB501
SBB201
SBB401
SBB501
Displaying 1-11 of 1 result.
Room
BNB10
BNB3
BNB5
BNB801
BNB802
BNB803
BNB804
KTB201
KTB401
PBB201
PBB401
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 8
ผู้เข้าชมวันนี้: 103
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 393
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 437998
You's IP Address :54.198.200.120