Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
JPN1011ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น1Monday08301100KTB401
MTH1102แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2Monday08301100BNB10
JPN1012ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น2Friday08301100PBB401
FRE1011ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร1Tuesday08301100BNB802
MTH1101แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1Thursday08301100PBB401
HIS1003อารยธรรมโลกTuesday08301100BNB10
MMR1011ภาษาเมียนมาพื้นฐาน 1Thursday08301100BNB801
HIN1001ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1Friday08301100BNB802
LAW1001_S1หลักกฎหมายมหาชนThursday08301100BNB10
LAW4005หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมายWednesday09301120VKB301
Displaying 51-60 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS4106Thursday09251040ClassRoom2
MCS4170Thursday09251040ClassRoom2
MGT3409Thursday10501205ClassRoom2
MGT3205Thursday12151330ClassRoom2
POL3329Thursday13401455ClassRoom2
POL3302Thursday15051620ClassRoom2
MGT3101Friday09251040ClassRoom2
MGT3402Friday10501205ClassRoom2
THA1002Friday12151330ClassRoom2
POL3311Friday15051620ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 13
ผู้เข้าชมวันนี้: 64
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1672
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 279122
You's IP Address :54.92.197.82