Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 2/2560 12 ธ.ค. 2560 - 9 มี.ค. 2561

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW3005_1กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1Monday13301520KLB301
LAW2012กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัยTuesday09301120KLB301
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาTuesday07300920KLB301
LAW3001_2กฎหมายอาญา 3Thursday07300920KLB301
LAW4007นิติปรัชญาTuesday09301120KLB401
LAW3008กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2Wednesday09301120KLB401
RAM1000ความรู้คู่คุณธรรมThursday15301720KLB401
LAW4013กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรThursday13301520KLB401
CTL5056สัมมนาการสอน 1Monday15301720KLB401
CEE3101หลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาWednesday13301520KLB401
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS2100Tuesday10501205ClassRoom2
LAW2009Tuesday12151330ClassRoom2
LAW2013Tuesday13401455ClassRoom2
MCS4103Wednesday09251040ClassRoom2
MCS4150Wednesday09251040ClassRoom2
MCS4603Wednesday12151330ClassRoom2
LAW2003Wednesday13401455ClassRoom2
LAW2008Wednesday15051620ClassRoom2
MCS2203Thursday08000915ClassRoom2
MCS3250Thursday08000915ClassRoom2
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 10
ผู้เข้าชมวันนี้: 847
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1412
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 282794
You's IP Address :54.227.17.101