Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
RUS1011ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1Tuesday08301100??BNB801
CMS1101เคมีทั่วไป 1Friday13501620BNB801
KHM1001ภาษาเขมรพื้นฐาน 1Monday11101340BNB801
HIN1001ภาษาฮินดีพื้นฐาน 1Friday08301100BNB801
ARA1001ภาษาอาหรับพื้นฐาน 1Monday08301100BNB801
VNM1001ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 1Wednesday08301100BNB801
GER1011ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1Tuesday11101340BNB801
CMS1004เคมีในชีวิตประจำวันWednesday11101340BNB802
LAO1001ภาษาลาวพื้นฐาน 1Monday08301100BNB802
CHI1001ภาษาจีน 1Tuesday08301100BNB802
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MGT3405Monday09251040ClassRoom1
APR2101Monday10501205ClassRoom1
POL2200Monday12151330ClassRoom1
POL2300Monday13401455ClassRoom1
THA1001Monday15051620ClassRoom1
MGT3203Tuesday08000915ClassRoom1
BUS2101Tuesday09251040ClassRoom1
STA2016Tuesday10501205ClassRoom1
HPR1001Tuesday12151330ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 28
ผู้เข้าชมวันนี้: 738
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 870
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 142558
You's IP Address :54.224.43.96