Welcome to Cyber Class Room

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน อ. 18 เม.ย. 2560 - ส. 20 พ.ค. 2560

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค พฤ. 4 พ.ค. 2560 - พ. 31 พ.ค. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
SPN1002ภาษาสเปนพื้นฐาน 2Tuesday&Thursday&Saturday14301620BNB801
GER1001ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1Tuesday&Thursday&Saturday08301020BNB801
FRE1002ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2Monday&Wednesday&Friday12301420BNB801
JPN1102การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2Monday&Wednesday&Friday14301620BNB801
FRE1001ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1Monday&Wednesday&Friday10301220BNB801
GER1002ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2Tuesday&Thursday&Saturday10301220BNB801
CHI1002ภาษาจีน 2Monday&Wednesday&Friday08301020BNB801
SPN1001ภาษาสเปนพื้นฐาน 1Tuesday&Thursday&Saturday12301420BNB801
GRK1001ภาษากรีกพื้นฐาน 1Monday&Wednesday&Friday14301620BNB802
MAL1001ภาษามลายูพื้นฐาน 1Tuesday&Thursday&Saturday12301420BNB802
Displaying 1-13 of 1 result.
Room
KLB201
KLB301
KLB401
VKB301
VKB401
VKB501
VPB201
VPB301
VPB401
VPB501
SBB201
SBB401
SBB501
Displaying 1-11 of 1 result.
Room
BNB10
BNB3
BNB5
BNB801
BNB802
BNB803
BNB804
KTB201
KTB401
PBB201
PBB401
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 18
ผู้เข้าชมวันนี้: 871
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 1200
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 728015
You's IP Address :54.159.120.168