Welcome to CyberClassRoom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 2/2560 15 พ.ย. 2560 - 28 ก.พ. 2561

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 1/2560 4 ก.ค. 2560 - 25 ก.ย. 2560

แจ้งปัญหาในการรับชมได้ที่ 023108849

ประชาสัมพันธ์


Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2260การรายงานข่าวThursday07300920VPB401
LAW2004กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองMonday07300920KLB201
POL3302การวางแผนในภาครัฐTuesday07300920VPB301
POL2107การเมิองเปรียบเทียบเบื้องต้นMonday07300920VKB401
MER3003การประเมินผลการศึกษาFriday07300920VPB301
APR2101สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจTuesday07300920VKB301
MER2003ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติและวิจัยทาง การศึกษาTuesday07300920KLB301
MCS4106การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้นTuesday07300920VPB501
LAW4012กฎหมายที่ดินWednesday07300920KLB301
ECT2001นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาTuesday07300920VPB401
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3102Monday08000915ClassRoom1
MCS1400Wednesday08000915ClassRoom1
MCS2170Thursday08000915ClassRoom1
MCS4602Thursday08000915ClassRoom1
MCS3190Tuesday08000915ClassRoom2
MGT4004Thursday08000915ClassRoom2
MTH1003Friday08000915ClassRoom1
MGT3301Wednesday08000915ClassRoom2
MGT2101Monday08000915ClassRoom2
MCS1450Wednesday08000915ClassRoom1
ผู้เข้าชมในขณะนี้: 15
ผู้เข้าชมวันนี้: 58
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้: 133
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด: 168453
You's IP Address :54.145.117.60