Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 71-80 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
POL2302-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB301
POL3101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB501
POL4310-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB401
POL3314-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB201
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
LAW3009-Tuesday&Thursday&Saturday13301520SBB201
POL2200-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB401
LAW4003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB301
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
ACC1102Thursday08350950ClassRoom1
W3004Monday08350950ClassRoom1
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
MGT2101Thursday08350950ClassRoom2
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2