Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
LAW4007-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB401
POL3300-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB301
POL4318-Monday&Wednesday&Friday17301920VPB401
MCS2260_MCS2201-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB501
POL3316-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB401
HRM2101-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB201
ACC4200-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB401
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2