Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
MCS1350_MCS1300-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB301
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
LAW4010-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
LAW4009-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB501
LAW4008-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB501
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
ACC1101Tuesday09551110ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1