Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3312-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB501
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
LAW4010-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
LAW2004-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB401
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
STA2016-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB401
LAW2001-Monday&Wednesday&Friday13301520KLB301
POL3330-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
LAW4007-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB401
POL3328-Monday&Wednesday&Friday17301920SBB201
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
ACC1102Thursday08350950ClassRoom1
W3004Monday08350950ClassRoom1
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1
MGT2101Thursday08350950ClassRoom2
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
ECO1102Friday08350950ClassRoom2