Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2162_MCS2603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB301
MCS1350_MCS1300-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB301
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
POL2200-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB401
LAW2004-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB401
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
MCS3151_MCS3100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB501
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ACC1101Tuesday09551110ClassRoom2
STA1003Thursday09551110ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1