Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 81-90 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL3101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB501
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
MCS1151_MCS1101-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VKB401
MCS4170_MCS4106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB501
POL3311-Tuesday&Thursday&Saturday15301720VPB401
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
LAW3007-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VKB301
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
Displaying 21-30 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MGT2101Thursday08350950ClassRoom2
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
LAW4003Tuesday11151230ClassRoom2
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2