Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS3190_MCS4603-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB201
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
KOR2002-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB201
MGT2102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320SBB201
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
POL3317-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB201
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
POL2103-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB401
HRM2101-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB201
Displaying 21-30 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
MKT2101Monday11151230ClassRoom1
RAM1000Tuesday11151230ClassRoom1
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
LAW4003Tuesday11151230ClassRoom2
LAW2010Thursday11151230ClassRoom1
STA2016Friday11151230ClassRoom1
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2