Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 51-60 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
EDF2002-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB401
POL3102-Tuesday&Thursday&Saturday11301320VPB501
LAW4008-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB501
POL3315-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB401
HRM2101-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB201
POL2302-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB301
KOR2002-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB201
LAW3008-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB301
POL2200-Tuesday&Thursday&Saturday11301320KLB401
Displaying 51-54 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
POL2106Wednesday12351350ClassRoom2
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1
LAW3005Wednesday13551510ClassRoom2