Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 41-50 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4001-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB501
ENG2101-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB301
LAW2006-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB401
LAW4010-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
LAW3010-Monday&Wednesday&Friday15301720VPB201
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
MCS2390_MCS2108-Tuesday&Thursday&Saturday15301720SBB201
LAW3012-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB401
ENG2001-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB501
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
Displaying 21-30 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
PSY1001Tuesday08350950ClassRoom2
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
MCS1100Monday11151230ClassRoom2
MCS1150Monday11151230ClassRoom2
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW3002Monday13551510ClassRoom1