Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 1-10 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
EDF1001-Monday&Wednesday&Friday13301520VPB301
POL2103-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB401
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
RAM1000-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB401
LAW2011-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB301
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
HRM2101-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB201
POL4100-Tuesday&Thursday&Saturday09301120KLB201
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW1001Tuesday13551510ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
FIN2101Monday08350950ClassRoom2
ENG2002Thursday11151230ClassRoom2
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ECO1122Friday08350950ClassRoom2
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
ECO1102Friday08350950ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2