Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 61-70 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
EDU1202-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB501
MCS1250_MCS2200-Monday&Wednesday&Friday11301320VPB301
LAW2011-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB301
POL3312-Monday&Wednesday&Friday15301720VKB501
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
ENG2401_S1-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB201
LAW4001-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB501
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
LAW4010-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
EDF2001-Tuesday&Thursday&Saturday07300920SBB201
Displaying 41-50 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1
ACC1102Thursday08350950ClassRoom1
LAW2010Thursday11151230ClassRoom1
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1
SCI1003Friday08350950ClassRoom1
STA2016Friday11151230ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1