Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 11-20 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2260_MCS2201-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB501
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
LAW2008-Monday&Wednesday&Friday17301920SBB201
LAW4003-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB301
MCS2150_MCS2100-Monday&Wednesday&Friday11301320SBB401
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
LAW2009-Monday&Wednesday&Friday09301120SBB501
EDF2103-Monday&Wednesday&Friday15301720SBB201
LAW2002-Monday&Wednesday&Friday17301920KLB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
POL2301Friday13551510ClassRoom2
LAW2002Friday13551510ClassRoom1
LAW3005Wednesday13551510ClassRoom2
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
POL4350Monday13551510ClassRoom2
LAW1001Tuesday13551510ClassRoom2
PHI1003Thursday13551510ClassRoom1
THA1003Thursday13551510ClassRoom2
POL2300Tuesday13551510ClassRoom1
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1