Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 11-20 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
ENG2002-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB301
POL4314-Tuesday&Thursday&Saturday07300920KLB201
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
LAW4007-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB401
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
LAW3006-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB401
POL2107-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB401
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
POL3314-Tuesday&Thursday&Saturday09301120VPB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
LAW2001Wednesday08350950ClassRoom2
POL1100Wednesday13551510ClassRoom1
MCS1350Wednesday11151230ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
POL2106Wednesday12351350ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2
ECO1121Wednesday09551110ClassRoom2
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
MTH1003Wednesday08350950ClassRoom1