Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 21-30 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
ENG2002-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB301
POL3330-Tuesday&Thursday&Saturday13301520VKB301
LAW4002-Tuesday&Thursday&Saturday09301120SBB201
RAM1000-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB401
ENG2401_S1-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB201
POL4329-Monday&Wednesday&Friday13301520SBB501
LAW3008-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB301
POL2301-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB201
MCS1450_MCS1400-Monday&Wednesday&Friday07300920SBB201
Displaying 1-10 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
W3004Monday08350950ClassRoom1
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
MKT2101Monday11151230ClassRoom1
POL1101Monday12351350ClassRoom1
LAW3002Monday13551510ClassRoom1
ECO1003Tuesday08350950ClassRoom1
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
RAM1000Tuesday11151230ClassRoom1
LAW2004Tuesday12351350ClassRoom1
POL2300Tuesday13551510ClassRoom1