Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 91-100 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
LAW4001-Monday&Wednesday&Friday15301720KLB501
EDF2103-Monday&Wednesday&Friday15301720SBB201
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
MGT3102-Monday&Wednesday&Friday11301320VKB501
LAW4010-Monday&Wednesday&Friday13301520VKB301
LAW4004-Tuesday&Thursday&Saturday13301520KLB301
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
LAW3001-Monday&Wednesday&Friday11301320KLB501
Displaying 11-20 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
MCS1151Friday12351350ClassRoom2
POL1101Monday12351350ClassRoom1
LAW1002Friday12351350ClassRoom1
MCS1450Tuesday12351350ClassRoom2
POL2106Wednesday12351350ClassRoom2
LAW2004Tuesday12351350ClassRoom1
MCS1101Friday12351350ClassRoom2
LAW4007Wednesday12351350ClassRoom1
WNG1001Monday12351350ClassRoom2
SOC1003Thursday12351350ClassRoom1