Welcome to Cyber Classroom

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - 11 พ.ค. 2563

บรรยายในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ฤดูร้อน/2562 เริ่ม 2 เม.ย. 2563 - 13 พ.ค. 2563

แจ้งปัญหาในการรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง ได้ที่
กลุ่ม Facebook หรือ 023108849


ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจ การรับชมถ่ายทอดสดและเทปคำบรรยายย้อนหลัง
Displaying 11-20 of 1 result.
รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่เรียน เริ่มสอน สิ้นสุดการสอน ห้องเรียน
POL4314-Tuesday&Thursday&Saturday07300920KLB201
MCS2160_MCS2106-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VPB301
LAW2010-Monday&Wednesday&Friday07300920VPB301
POL2102-Tuesday&Thursday&Saturday07300920VKB501
POL3302-Monday&Wednesday&Friday07300920VKB501
MCS2260_MCS2201-Monday&Wednesday&Friday07300920KLB501
POL2107-Monday&Wednesday&Friday09301120VKB401
LAW4005-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB501
LAW2005-Monday&Wednesday&Friday09301120KLB401
STA2003-Monday&Wednesday&Friday09301120VPB301
Displaying 31-40 of 1 result.
Course No Day Name S Time Start Time End Building Code
INT1004Wednesday11151230ClassRoom2
MGT3101Friday11151230ClassRoom2
ACC2134Monday09551110ClassRoom1
MGT3408Tuesday09551110ClassRoom1
LAW1003Monday09551110ClassRoom2
LAW3007Thursday09551110ClassRoom2
LAW2013Friday09551110ClassRoom1
ENG1002Wednesday09551110ClassRoom1
ENG2001Friday09551110ClassRoom2
ECO1101Wednesday09551110ClassRoom2